Sản phẩm mới

Luster Granville

Item no. 107267
 

 

Information: Antique brass finish | clear glass
  Excluding shades
Dimensions: ø 90 x H. 120 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem