Sản phẩm mới

Lantern Monticello S

Item no. 109946
Information: Black finish | clear glass
  Including cream shade
Dimensions: ø 24 x H. 41 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem