Sản phẩm mới

Chandelier Grenelle-02

Item no. 104361
Information: Nickel finish
  Including pleated black and white shades
Dimensions: ø 58 x H. 53 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem