Sản phẩm mới

Table Lamp Dupoint

Item no. 110689
Information: White relief porcelain | black finish
  Including off white shade
Dimensions: A. 40 | B. 65 | C. 96 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem