Sản phẩm mới

Lantern Monticello M

Item no. 109947
Information: Black finish | clear glass
  Including cream shade
Dimensions: ø 32,5 x H. 69 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem