Sản phẩm mới

Lantern Monticello L

Item no. 109948
Information: Black finish | clear glass
  Including cream shade
Dimensions: ø 40 x H. 83 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem