Sản phẩm mới

Chandelier La Coupole

Item no. 105793
Information: Nickel finish
  Including pleated black and white shades
Dimensions: ø 106 x H. 125 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem