Sản phẩm mới

Chandelier Jigger-01

Item no. 107111
Information: Nickel finish
  Including pleated black and white shades
Dimensions: ø 70 x H. 61 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem