Sản phẩm mới

Chandelier Grenelle-03

Item no. 104360
Information: Nickel finish
  Including pleated black and white shades
Dimensions: ø 70 x H. 75 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem