Sản phẩm mới

Chandelier Furstenberg

Item no. 109363
Information: Polished stainless steel
  Including cream shades
Dimensions: 98 x 98 x H. 57 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem