Sản phẩm mới

Chandelier Carducci-02

Item no. 111106
 

 

Information: Black finish | crystal glass | alabaster look
Dimensions: 120 x 32 x H. 98 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem