Sản phẩm mới

Chandelier Carducci-01

Item no. 111370
 

 

Information: Polished stainless steel | crystal glass
  Alabaster look
Dimensions: 120 x 32 x H. 98 cm

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem