Sản phẩm mới

Ceiling Lamp Constance-02

Dimensions: ø 90 x H. 92 cm | adjustable
Item no. 110463
Information: Nickel finish
  Incl pleated black shades with nickel finish frame
Dimensions: ø 90 x H. 92 cm | adjustable

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm bạn vừa xem